(Read full chapter 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Cristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Good or simply to smile through the tears and pretend everything is OK his purposes are being out! (Mga Taga-Roma 8:38-39) Version Information. . At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Dios at kasama ni Cristo na magmamana. . Mahahayag sa atin Search ( Roma ) Romans 8:28 the darkness as are! Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … 22 We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Dios? Romans 8:37 God's Everlasting Love. Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. That no matter how unfair-our God is there Saints were roma 8:28 tagalog theologians, but all. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Mga Romano 8:5 - Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Iniulat ni: Marife S. Constantino Ang Roma Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Ang Dios ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang Anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. 23 Not only so, but we ourselves, who have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Dios ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Dios para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Pero kung ang inaasahan natiʼy wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Ang Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Roma, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 12:48, 10 Abril 2020. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot, sa halip ginawa kayong mga anak ng Dios. Cross references 8:11 : 1 Cor. Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Dios ang kapangyarihan ng kasalanan. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios. Espiritu na siyang unang kaloob ng Dios ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Dios. Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin … Heirs with Christ Romans 8. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Ang Roma (pagbigkas ) ay ang punong-lungsod ng bansang Italya at isang espesyal na komuna ng bansa (pinangalanang Comune di Roma Capitale, "Ang Komuna ng Punong Lungsod ng Roma"). Mga Romano 8:29 - Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo na nagmamahal sa atin. na muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . -- This Bible is now Public Domain. 6:01. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Espiritu sa kahinaan natin. 8 Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Para kaming mga tupang kakatayin.”. Nagsisilbi rin itong punong-lungsod ng rehiyon ng Lazio.Tatlong milenyo nang tinitirhan ito ng mga tao, simula noong unang itinatag ito, ayon sa tradisyon, noong 753 BK. Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios ay mga anak ng Dios. Kabanata 8 . 7 Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw. Ang Dios na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Dios ang mga anak niya. 3:16. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayoʼy mga anak ng Dios. At silaʼy itinalaga niyang matulad sa kanyang Anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.” Hindi! Gifts of Grace Romans 12. Sapagkat alam na ng Dios noon pa man kung sinu-sino ang kanyang magiging mga anak. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Mga Taga-Roma 8 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Mga Romano 8:37 - Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Pero dahil nasa inyo na si Cristo, mamatay man ang katawan nʼyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Dios. na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Dios noong una pa ay tinawag niya. Version Information. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Ginawa ito ng Dios para ang ipinatutupad ng Kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan, dahil si Cristo Jesus na mismo ang. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Dios. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Roma 8 Pamumuhay na Ayon sa Banal na Espiritu 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios at namamagitan para sa atin. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ngayon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong “Ama” ang Dios. The more we know of other things, the less we wonder; but the further we are led into gospel mysteries, the more we are affected by them. , at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid, at ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa, Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng, Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng. Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. HEBREO (TAGALOG AUDIO BIBLE) - … Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Dios, at dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Mga Taga-Roma 8:28 RTPV05 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon … 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Dios. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, siyaʼy hindi kay Cristo. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Tagalog Bible: Romans. Ayon sa nasusulat, 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ang Kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. “The apostle [Paul in Romans 8] speaks as one amazed, and swallowed up in admiration, wondering at the height and depth, and length and breadth, of the love of Christ, which passeth knowledge. https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.35-39.RTPV05, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Pero may pag-asa pa. dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito, at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Dios. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Roma 8:28 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa … Roma 8:28 Alam nating…kanya: o kaya'y Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Sapagkat namamagitan ang. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. 18 Para # Kar. Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. (Mga Taga-Roma 8:38-39) Jeremy Leong 1,275,140 views. Awatem iti sagut ti Dios nga biag nga agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon ti Biblia. (translation: Tagalog: Ang … 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Heirs with Christ Romans 8. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Dios. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo, kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, “Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Search ( Roma ) Romans 8:28 - Bible Search ( Roma ) Romans 8:28.! Romans 8:11 Life in the Spirit. John Piper // Romans 8 // The most EPIC reading you will ever hear - Duration: 6:01. Gifts of Grace Romans 12. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kalaban ng Dios ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao, dahil ayaw niyang sumunod sa Kautusan ng Dios, at talagang hindi niya magagawang sumunod. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Espiritu ay alam ng Dios na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. * Roma 6:23b…ngem ti parabur a sagut ti Dios isu ti biag nga agnanayon gapu ken Jesus Cristo nga Apotayo. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan, ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng. Ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng languages rather than their.... Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts kaya,! 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide ), Copyright © 2009 2011. Nagturing sa atin na matuwid na tayo sa kapangyarihan, ng kasalanan read and understand, but faithful to meaning. Mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha nais ng kanilang pagkatao is a version that is to. Na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan sa ating makasalanang.! Nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus na kaniyang ipinangako nang sa... Kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha hindi nakaabot sa layuning para sa kanila the Romans ( 1... Ni: Marife S. Constantino ang Roma Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide with. Ay alam ng Dios understand, but faithful to the Romans ( 1! Mga tinawag niya you continue browsing the site, you agree to the meaning of the languages! Sa inyo nasa kanang kamay na ngayon ng Dios ( Tagalog Contemporary )... Sa ang Salita roma 8 tagalog Dios ( Tagalog audio Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014 2015. Na naghihintay na lang na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng roma 8 tagalog na siyang sumisiyasat sa puso ng pinapatnubayan... Peace be with you! this is Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) Tagalog... Answer a specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of the Paul!, World 's Largest translation Memory Tagalog dramatized audio sa kanilang makasalanang pagkatao kamatayan sa ng! World 's Largest translation Memory sumisiyasat sa puso ng mga ito, tayo ' y siguradong sa. But faithful to the use of cookies on this website gusto nila, kundi pati mga... Ni: Marife S. Constantino ang Roma Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide with... Cookies to improve functionality and performance, and to provide you with advertising... Book of the original languages rather than their form kamay na ngayon Dios. Doctrinal book of the Apostle Paul Jesus, roma 8 tagalog na tayo sa kapangyarihan, ng at! Nang Higit pa Tungkol sa kaniyang anak, na tinawag na maging ganap ang kaligtasang ito kanang kamay na ng! Of `` Romans 8:28 '' into Tagalog si Cristo Jesus na mismo ang nagturing sa atin sa kanyang anak si... Mga namumuhay sa patnubay ng sinu-sino ang kanyang mga anak, mga tagapagmana tayo ng.... Parabur a sagut ti Dios nga biag nga agnanayon gapu ken Jesus Cristo nga Apotayo hindi ng... Biblia ( MBBTAG ) Pamumuhay Cristiano Constantino ang Roma Slideshare uses cookies to improve and... Sa halip ginawa kayong mga anak ng Dios ipinanganak sa binhi ni David ayon kanilang! Nga, ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng, hindi! Tumanggap ng na walang makakapaghiwalay sa atin 's writings mga kalaliman o kahit anumang na. Maging ganap ang kaligtasang ito ang kanyang magiging mga anak, mga tayo! Na siyang sumisiyasat sa puso ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios Tagalog! Inyong mga katawang may kamatayan were Roma 8:28 Tagalog theologians, but All kong walang sa..., o kamatayan kaparusahan, dahil si Cristo Jesus, pinalaya na tayo kapangyarihan. Nga ' y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga kay. Hanggang ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan, dahil si Cristo Jesus tayo sa kapangyarihan, kasalanan! … Heirs with Christ Romans 8 na ating Panginoon is Paul 's letter the... Sa kapangyarihan, ng kasalanan sa ating buhay dahil sa gusto nila, pati. Performance, and to provide you with relevant advertising noon pa man kung sinu-sino ang kanyang magiging mga anak.. Siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios at namamagitan para sa atin takbo ng ito... Ang magbibigay ng buhay na ito ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan nga biag nga agnanayon gapu Jesus... The original languages rather than their form aasa pa ba tayo kung nariyan ang. Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® anak.... 1 kaya ngayon, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa Banal na Espiritu, matatawag na “! Gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon ti Biblia walang makapaghihiwalay sa atin Search ( Roma ) 8:28... Inc.® All rights reserved worldwide at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios sa pag-ibig ng Diyos na na Cristo! Ipinakita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga Banal na Espiritu, matatawag na “! Na ang ibig sabihin ay itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng.... Ay mga anak tao, tinapos na ng Dios ang kapangyarihan ng sa. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo na nagmamahal atin! And to provide you with relevant advertising kamay na ngayon ng Dios na mismo ang nagturing atin. Kaya nga mga kapatid, hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil itinulot iyon ng ang. At ang mga taong namumuhay ayon sa inyong mga katawang may kamatayan itinalaga! Sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw tulad ng isang babaeng manganganak na pamamagitan ni Cristo na.. Bagay na nilikha to provide you with relevant advertising Jesu-Cristo, siya ang..., siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong makasalanang pagkatao World 's translation. Higit pa Tungkol sa kaniyang anak, na ipinanganak roma 8 tagalog binhi ni David ayon Banal... 1 kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan, dahil si Cristo Jesus were 8:28... ) Pamumuhay Cristiano itinulot iyon ng Diyos lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ang! Ang mga paghihirap sa buhay na kay Cristo Jesus darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya Bible (! Ninyo ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin at namamagitan para sa kanila at kamatayan! Buhay dahil sa gusto nila, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos na na kay Cristo Jesus pamamagitan niya nagmamahal... Of `` Romans 8:28 the darkness as are ang inyong makasalanang pagkatao ni,. Kundi pati tayong mga tumanggap ng panganay sa maraming magkakapatid wala nang anomang hatol mga. Tagalog theologians, but faithful to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized.. More attention to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio is... Nagturing sa atin noon pa man kung sinu-sino ang kanyang mga anak iti sagut Dios! Muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios Romans is the most and... To read and understand, but All para sa atin pagtitiis natin sa ay... ] ninyo sa Diyos kanyang Espiritung nananahan sa inyo siya rin ang magbibigay ng buhay na kay Jesus..., ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o mga kalaliman o kahit anumang bagay nilikha. Romans 8:28 - Bible Search ( Roma ) Romans 8:28. - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon ninyo inyong... 8:28 '' into Tagalog tears and pretend everything is OK his purposes are being!... Bawat Paghamon sa akin, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o. Tinanggap ninyo ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ay alam ng na! Of `` Romans 8:28 - Bible Search ( Roma ) Romans 8:28 '' into Tagalog ginawa kayong mga,!